PZU

Aneta Krzyża Gdańsk

Ubezpieczenia

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – ubezpieczenie komunikacyjne

  Rewolucja w OC!

  Dla kogo?

  Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,

  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
  • motorowerów,
  • ciągników rolniczych i przyczep,
  • a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.
  Dalej
 • Autocasco (AC) – ubezpieczenie komunikacyjne

  Dla kogo?

  Z ubezpieczenia mogą skorzystać klienci indywidualni oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają mniej niż 20 pojazdów.
  Dalej
 • PZU DOM – ubezpieczenie domu lub mieszkania

  PROMOCJA! Do 40% taniej, 100% spokoju!

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
  Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome Ubezpieczonego oraz osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
  Dalej
 • PZU Uprawy – ubezpieczenie upraw

  Ubezpiecz uprawy z 65% dotacją.

  Dalej
 • PZU DORADCA – ubezpieczenie firm

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie PZU DORADCA adresowane jest do firm z segmentu MSP, których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 12.000.000 zł.
  Dalej
 • PZU Wojażer – ubezpieczenie i pomoc w podróży

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

  • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
  • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
  • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

  Umowa może być zawarta jako:

  • polisa indywidualna – dla osób podróżujących indywidualnie,
  • polisa rodzinna – dla osób podróżujących z rodziną,
  • polisa zbiorowa – dla osób podróżujących w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach polisy otwartej.
  Dalej
 • Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie adresowane jest do ubezpieczonego będącego osobą fizyczną. Obowiązuje tu bardzo szeroka definicja ubezpieczonego, przez którego rozumiemy osobę fizyczną, której odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową (ubezpieczający będący osobą fizyczną, który zawarł umowę ubezpieczenia na własny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia) oraz osoby bliskie ubezpieczonemu, o ile pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Dalej
 • NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego – ubezpieczenie komunikacyjne

  Dla kogo?

  Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.
  Dalej